Om Performex

Performex er en forvaltningsorganisation, som blev stiftet sommeren 2008 for at sikre alle musikere, sangere m.fl. deres vederlag for retransmission på lige vilkår og baggrund af deres faktiske medvirken.

Retransmission er fx det som finder sted, når radio- og tv-signaler modtages og viderefordeles i fællesantenneanlæg m.v. De vederlag, som Performex administrerer, er opkrævet hos brugerne af Copy-Dan.

Performex’ egen administration varetager fordelingen og udbetalingen af vederlag for retransmission i tv. Performex har indgået aftale med Gramex om fordelingen og udbetalingen af vederlag for retransmission af fonogrammer i radio.

Performex er stiftet af Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Solistforeningen af 1921, Dansk Solist-Forbund, Dansk Organist og Kantor Samfund, Dansk Kapelmesterforening og Dansk Korforbund.

Se Performex’ overordnede nøgletal her

Dansk Musiker ForbundDansk Solist-forbundDansk Artist ForbundDansk Kapelmesterforening Dansk Organist og Kantor SamfundSolistforeningen af 1921Dansk KorforbundPerformex’ bestyrelse består af:

Lena Brostrøm Dideriksen og Anders Laursen (formandskab)
samt Nils Dittmer, Thomas Søemod og Morten Madsen

 

 

Kære rettighedshaver.

Har du medvirket i tv i 2016, så send os din kontrakt allerede nu! Læs, hvordan du gør her.