Tro og love erklæring

Tro og love erklæringen kan bruges som et alternativ, hvis du ikke har kontrakt eller lignende skriftlig dokumentation for din tv-optræden. Husk at få den underskrevet af den pågældende arbejdsgiver, producent eller tv-station.

 

Vi efterlyser rettighedshavere!

Ifm. Arkivpakken efterlyser vi rettighedshavere, der har vederlag til gode. Der kan være tale om rettighedshavere, vi ikke har kunnet identificere og/eller udbetale til, da vi ikke har tilstrækkelig information. Vi efterlyser ligeledes arvinger til rettighedshavere. Tag et kig på listen og tjek, om du skulle være én af dem, der har vederlag til gode.

 

Øvrige dokumenter

Her kan du læse mere om Performex’ fordelingspolitik, administrative opbygning, datapolitik mm.

Performex generelle politikker og gennemsigtighedsrapporterne er godkendt af Performex’ generalforsamling og offentliggøres i overensstemmelse med ‘Lov om kollektiv forvaltning’. De generelle politikker beskriver Performex’ fordelingspolitik samt politik for administration og fradrag.