Performex udbetaler arkiv-vederlag for 2015 og 2016 inden jul.

Vederlaget kommer fra DRs aftale med Copydan om brug af udsendelser fra arkivet. Vederlagene er betalt af DR efter aftale med Copydan, Arkiv og betales for DRs brug af arkivmateriale i form af on-demand tilrådighedsstillelse og udsendelse på nichekanaler. Aftalen omfatter også brug af klip fra arkivet.

Vederlaget fordeles udelukkende efter rapportering fra DR, så det adskiller sig markant administrativt fra Performex’ eksisterende fordeling af vederlag for kabel-tv. Fordelingen giver både vederlag i forhold til at musikudøvernes præstationer er stillet til rådighed på DRs platforme – men tager også publikums faktiske brug i betragtning.

Vederlaget skulle efter den nye lov om kollektiv forvaltning have være ude allerede pr. 1 oktober, men problemer med rapporteringen har forsinket processerne.

Vi efterlyser rettighedshavere!
I forbindelse med udbetalingen er der dog en del rettighedshavere, vi ikke har kunnet identificere og/eller udbetale til, da vi ikke har tilstrækkelig information. Finder du dit navn på nedenstående liste eller er du arving til én på listen, så kontakt Iben Lehnert hos Performex på iben@performex.dk eller 35 240 240.

Listen er delt op i tre kategorier:

  • Enkeltpersoner
  • Bands, orkestre, kor og ensembler
  • Afdøde

Se listen her: Efterlysning af rettighedshavere