6,4 mio. kroner udbetales til musikudøverne

1140 musikudøvere, der i 2016 har optrådt på tv, får nu udbetalt 6,4 mio. kroner fra Performex – de såkaldte kabelpenge.

Performex udbetaler i disse dage individuelt vederlag til mere end 1100 musikudøvere. De 6,4 mio. kr. udbetales til musikudøvere, der har optrådt i tv i 2016.

Pengene er opkrævet af Copydan Verdens-TV for tv-distributørernes brug af tv-programmer og fordeles i forhold til de medvirkendes tv-honorarer.

Det er udbydere af kabel-tv, der skal betale, fordi de retransmitterer tv-signalet, og pengene udbetales af foreningen Performex, der er stiftet af musikudøvernes organisationer.

Mangler du at registrere din tv-medvirken i 2016?

Hvis du ikke har fået registreret alle dine tv-optrædener, så kan du stadig nå at komme med i en opsamlingsrunde. Så send dokumentation ind til os snarest muligt! Se hvordan HER.

Vedr. Arkiv

Det har desværre ikke været muligt for Performex at fordele vederlag fra Copydan Arkiv inden udgangen af september 2017.

Baggrunden er, at Performex har afventet udviklingen af rettighedshavernes fælles løsning til omdannelse af rapporteringen fra DR, som blev testet indtil juli 2017. Først derefter kunne det konstateres, at denne løsning desværre ikke kan danne grundlag for Performex’ fordeling. Performex er derfor nødt til at behandle den modtagne rapportering manuelt, hvilket forventes at ske inden årets udgang.