Photo by Hans Vivek - Unsplash

Performex udbetaler 14 mio. til trængte musikudøvere

Performex udbetaler ekstraordinært 14. mio. kr. til rettighedshaverne. Performex håber, at det kan hjælpe mange af de trængte musikudøvere, der har fået aflyst spillejobs og mistet store indtægter pga. corona-krisen.

Den ekstra udbetaling er mulig, fordi Performex og Copydan gennem de senere år har været igennem en proces med at få ryddet op i gamle puljer og midler – bl.a. midler der har været hensat til eventuelle krav fra udlandet og pga. manglende fordelingsnøgler mv.

Performex har besluttet at udbetale de 14 mio. kroner til rettighedshaverne på baggrund af tidligere års fordelingsgrundlag. Der er rigtig mange musikudøvere, der er trængte pga. corona-krisen, og det har derfor været en prioritet at få midlerne hurtigt ud. Performex forventer at kunne udbetale det ekstra vederlag til ca. 2100 musikudøvere her i maj måned. Hver enkelt rettighedshaver modtager besked pr. mail om udbetalingen.

Performex’ normale fordeling for vederlagsåret 2020 bliver som hidtil udbetalt til september. Hvis du som musikudøver mangler at indberette en tv-optræden, så kontakt Performex på kontakt@performex.dk eller læs mere her. Performex har en forældelsesfrist på tre år, så du kan stadig nå at indberette dine optrædener fra og med 2018.