Forsinkelse på Arkiv-vederlag

Normalvis udbetaler Performex også vederlag for DR Arkiv i september måned, men i år bliver denne udbetaling forsinket, da Copydan endnu ikke har kunnet udbetale midlerne grundet igangværende forhandlinger. I Performex står vi dog klar til at udbetale, så snart vi modtager midlerne fra Copydan. Vi håber at kunne udbetale senere i efteråret.

DR Arkiv er DRs aftale med Copydan om brug af udsendelser og klipbrug fra arkivet. Vederlaget fordeles udelukkende efter rapportering fra DR. Fordelingen giver både vederlag for musikudøvernes præstationer, der er stillet til rådighed på DRs platforme (Flow) – men tager også publikums faktiske brug i betragtning (On demand).