Dine vederlag er netop nu på vej til dig

Performex udbetaler i disse dage vederlag for retransmission 2019 og Arkiv 2019. Vi glæder os over at kunne sende alle rettighedshavere en efterårshilsen i form af udbetaling af vederlag for retransmission m.v. og Arkiv for 2019. Vi sender mail ud med en opgørelse over, hvad der er udbetalt vederlag for og hvor meget. Så tjek gerne opgørelsen for, om der skulle mangle noget – gør der det, kan du stadig indberette det til os, så tager vi det med i en opsamling. 

Hvis du ikke har modtaget en mail fra os, kan det være, at vi ikke har din rigtige mailadresse. Så kontakt os gerne, hvis du synes, du mangler at høre fra os.

Grundlaget for vederlag fra Performex

Vi udbetaler på baggrund af de informationer, vi har modtaget om din tv-medvirken i 2019. Det kan være du selv har indberettet, eller vi har modtaget indberetning om din medvirken via fx tv-stationen, DR, din kapelmester, orkester eller andet.

Grundlaget for udbetalinger fra Performex er, at I ikke overdrager rettigheder til kabelviderespredning eller on demand-tjenester hos tv-distributører. Det er derfor vigtigt, at I bevarer disse rettigheder i jeres kontrakter med producenter og tv-selskaber. Kontakt jeres faglige organisation for at få hjælp til dette, hvis I skulle være i tvivl.

Mangler der noget?

Hvis du opdager, at du mangler at få indberettet en TV-optræden, er det ikke for sent. Performex har en forældelsesfrist på tre år, og vi laver løbende opsamlinger. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal indsende til os, så kontakt os gerne, eller læs mere her.