16 mio. kr. i rettighedsvederlag til musikudøverne i 2019

Performex udbetaler i disse dage vederlag for både DR Arkiv og TV-retransmission. Det drejer sig om midler fra flere forskellige puljer; herunder arkivvederlag for tidligere år. Rettighedsvederlagene, der udbetales nu, er altså både for nye og gamle TV-optrædener. Dvs. du kan som rettighedshaver modtage flere udbetalinger fra Performex i denne omgang.

Samlet set udbetaler Performex i september og oktober 2019 ca. 16 mio. kr. i rettighedsvederlag til musikudøvere, som har medvirket i TV som musiker, sanger, solist, bandmedlem, husorkester, ensemble, fastansat eller kontraktansat orkestermusiker/sanger, assistent i et orkester eller kor eller som medspillende kapelmester.

Vederlag til de optrædende musikudøvere

Pengene er opkrævet af Copydan VerdensTV og Copydan Arkiv for tv-distributørernes brug af tv-programmer.

Performex modtager primært oplysninger fra rettighedshaverne selv (eller deres management) og DR. Herudover kan arbejdsgivere, musikselskaber, orkestres tillidsmænd, kapelmestre, korledere o. lign. indberette TV-optræden samlet, hvorfor Performex kan have modtaget dine oplysninger via dem. Men det er som udgangspunkt dit eget ansvar at indberette din TV-medvirken til Performex.

Har du optrådt på tv og glemt at indberette din optræden til Performex? Så kontakt os – du kan stadig nå at komme med i en opsamling. Performex har tre års forældelsesfrist for efterkrav.