6,8 mio. kroner udbetales

Performex er glade for i disse dage at kunne udbetale individuelt vederlag til ca. 1300 musikudøvere, der har optrådt i tv i 2017. Det drejer sig om de såkaldte kabelpenge, og Performex udbetaler nu knap 6,8 mio. kr. til musikudøverne.

Pengene er opkrævet af Copydan Verdens-TV for tv-distributørernes brug af tv-programmer og fordeles i forhold til de medvirkendes tv-honorarer.

 

Vederlag til de optrædende musikudøvere

Vi udbetaler vederlag for retransmission m.v. for 2017 på baggrund af de informationer, vi har modtaget om musikudøvernes tv-medvirken i 2017.

Performex modtager primært oplysninger fra rettighedshaverne selv (eller deres management) og DR. Herudover kan arbejdsgivere, musikselskaber, orkestres tillidsmænd, kapelmestre, korledere o. lign. indberette TV-optræden samlet, hvorfor Performex kan have modtaget dine oplysninger via dem. Men det er som udgangspunkt dit eget ansvar at indberette din TV-medvirken til Performex.

Har du optrådt på tv og glemt at indberette din optræden til Performex? Så kontakt os – du kan stadig nå at komme med i en opsamling.