Mere musik i TV i corona-året

Performex udbetaler ved udgangen af september rettighedsvederlag for musikudøvernes TV-medvirken i 2020. Der har i år været rigtig mange indberetninger af TV-optrædener til Performex, hvilket er et udtryk for, at der har været langt flere musikoptrædener på TV i 2020 end de forrige år.

Det seneste år har pga. corona-nedlukningen været et hårdt år for musikudøvere og branchen generelt uden koncerter og optrædener, men til gengæld har antallet af musikoptrædener på TV i 2020 været flere end normalt. Det har vi kunnet mærke hos Performex med ekstra mange indberetninger, og vi fordeler i år vederlagene mellem ca. 1.700 rettighedshavere. Det er ca. 3-400 flere rettighedshavere end gennemsnittet for tidligere år.

I maj måned udbetalte Performex en ekstraordinær pulje og med den normale vederlagsfordeling, som vi udbetaler nu, kommer Performex indtil videre op på at udbetale ca. 19 mio. til rettighedshaverne samlet set for hele året. Vi håber, at vederlagene gør gavn ude hos de trængte musikudøvere efter et hårdt år med corona-nedlukning.

Som altid, hvis du mangler at indberette en TV-optræden, hører vi gerne fra dig. Performex har tre års forældelsesfrist for efterkrav. Læs mere på www.performex.dk.