Penge – sådan!

Performex fordeler vederlagene i forhold til musikudøvernes indtægter ved optræden i tv. For at du kan få andel af vederlagene, skal vi bruge dokumentation for din optræden i tv.

Hvad skal du indsende til os?

  • Dit navn og cpr.nr.
  • Din mailadresse
  • Underskrevet kontrakt

Hvis du ikke har nogen kontrakt, kan du udfylde en tro og love erklæring og få den underskrevet af den pågældende arbejdsgiver.

DU KAN DOWNLOADE TRO OG LOVE ERKLÆRINGEN HER:
Performex tro og love erklæring

Såfremt du ikke har fået noget honorar for din medvirken, angives kr. 0 som honorar.