Performex fordeler vederlagene i forhold til musikudøvernes indtægter ved optræden i tv. For at du kan få andel af vederlagene, skal vi bruge dokumentation for din optræden i tv.

Hvad skal du indsende til os?

  • Dit navn og cpr.nr.
  • Din mailadresse
  • Underskrevet kontrakt

Hvis du ikke har nogen kontrakt, kan du udfylde en tro og love erklæring og få den underskrevet af den pågældende arbejdsgiver, producent eller tv-station.

DU KAN DOWNLOADE TRO OG LOVE ERKLÆRINGEN HER:

Performex tro og love erklæring

Såfremt du ikke har fået noget honorar for din medvirken, angives kr. 0 som honorar.