Hvad er retransmissionsvederlag?

Retransmissionsvederlag er rettighedsvederlag – en pulje er øremærket til musikudøvere, som har medvirket i tv som musiker, sanger, solist, bandmedlem, husorkester, ensemble, fastansat eller kontraktansat orkestermusiker/sanger, assistent i et orkester eller kor eller som medspillende kapelmester.

Retransmission er det som finder sted, når radio- og tv-signaler modtages og viderefordeles i fællesantenneanlæg m.v. Så retransmission betyder ikke genudsendelse, men er et udtryk for videredeling af tv-signaler.

Rettighedsvederlaget betales af blandt andre udbyderne af kabel-tv, opkræves af Copydan og udbetales til rettighedshaverne via Performex, der er stiftet af musikudøvernes organisationer.

Hvad er arkiv-vederlag?

Arkiv-vederlagene er rettighedsvederlag for Arkivpakken, som er DRs aftale med Copydan om brug af udsendelser fra arkivet. Aftalen omfatter også brug af klip fra arkivet.

Vederlaget fordeles udelukkende efter rapportering fra DR. Fordelingen giver både vederlag for musikudøvernes præstationer, der er stillet til rådighed på DRs platforme (Flow) – men tager også publikums faktiske brug i betragtning (On demand).

Hvis der er rettighedshavere, vi ikke kan identificere, eller som vi mangler oplysninger fra, efterlyser vi dem her på hjemmesiden. Så hold gerne øje med, om du skulle stå på listen “Efterlysning af rettighedshavere” – find den her.

Hvordan ved jeg, om jeg er berettiget til at få vederlag?

Du er berettiget til at få vederlag fra Performex, hvis du har haft musikalsk optræden i tv, og du ikke har fraskrevet dig dine rettigheder til producenten/tv-stationen.

Performex anbefaler, at alle musikere og sangere får skrevet forbeholdsbestemmelsen ind i deres individuelle kontrakter på det audiovisuelle område (tv-kontrakter), sådan som man har ret til efter Copydans rammeaftale. Find forbeholdsteksten HER.

Skal jeg selv indberette mine tv-optrædener?

Ja. Det er dit eget ansvar, at Performex modtager dokumentation for din tv-optræden*. Er der ikke fremlagt korrekt dokumentation, kan vi ikke udbetale dine vederlag. Vi modtager kun delvis rapportering (delvist DR, DR Arkiv og nogle symfoniorkestre, kor m. fl.), så hvis du vil være sikker på at komme med, så skal du selv sende dokumentation for din tv-optræden ind til os. Læs mere her.

*med undtagelse af Arkiv, der udbetales på baggrund af DR-rapportering.

Hvornår skal jeg indberette mine tv-optrædener?

Performex har hvert år deadline for indberetning 1. februar. Så vil du være sikker på at få vederlagene udbetalt til tiden, skal du indsende dokumentationen inden da. Husk, det kan være en god ide at indberette med det samme, når du er færdig med jobbet/din tv-optræden.

Performex arbejder med en forældelsesfrist på tre år, så du kan godt nå at få din indberetning med i en senere opsamling, hvis du sender dokumentationen ind til os inden for tre år. Dog vil udbetalingstidspunktet være usikkert.

Jeg har ikke en kontrakt. Hvad gør jeg?

Hvis du ikke har en kontrakt som dokumentation, kan du udfylde vores tro og love erklæring og få den underskrevet af den pågældende arbejdsgiver, producent eller tv-station.

Kan jeg få vederlag fra Performex, selvom jeg ikke har fået honorar?

Ja, du har også ret til vederlag fra Performex, selvom du ikke har modtaget honorar. Performex arbejder ud fra nogle konstruerede tariffer, som du kan indgå i fordelingen med, alt efter udsendelseskanal mm.

Hvordan får jeg udbetalt mine vederlag?

Performex udbetaler individuelt og fortrinsvist til din NemKonto. Hvis vi skal udbetale til fx et CVR.nr., skal vi have særskilt dokumentation for det.

Hvornår bliver mine vederlag udbetalt?

Performex udbetaler primært ved udgangen af september hvert år. Vi laver dog også opsamlinger, der udbetales ad hoc.

Skal jeg betale SKAT af de vederlag, jeg får fra Performex?

Performex indberetter din udbetaling til SKAT, som vil opkræve arbejdsmarkedsbidrag af det udbetalte retransmissionsvederlag i forbindelse med din årsopgørelse.