September udbetaling 2022

Performex udbetaler ved udgangen af september rettighedsvederlag for musikudøvernes TV-medvirken i 2021 og fra DR Arkiv.

I år fordeler vi vederlag til ca. 1600 rettighedshavere, sidste år blev vederlagene fordelt mellem ca. 1.700 rettighedshavere. Så vi ligger stadig 2-300 rettighedshavere over det tidligere gennemsnit. Det betyder der stadig spilles mere musik end før corona, det er en fantastisk udvikling.
Samlet set udbetaler Performex  ca. 11,3 mio. kr. i rettighedsvederlag til musikudøvere, som har medvirket i tv.

I Performex har vi en forældelsesfrist på tre år, så hvis du har medvirket i flere tv-udsendelser, som du ikke har fået indberettet, så send dokumentation for din medvirken til Susanne Lyngaa (sl@performex.dk) eller Julie Borgwardt-Stampe (julie@performex.dk). Vær dog opmærksom på, at hvis du mangler at indberette noget for 2019, skal du nå at indberette det til os inden d. 31.12.22. Efter årsskiftet lukkes vederlagsåret 2019 og derefter er det tv-medvirken fra 2020 og frem, du kan indberette.