Performex er en forvaltningsorganisation, som blev stiftet sommeren 2008 for at sikre alle musikere, sangere m.fl. deres vederlag for retransmission på lige vilkår og baggrund af deres faktiske medvirken.

Retransmission er det som finder sted, når radio- og tv-signaler modtages og viderefordeles i fællesantenneanlæg m.v. Retransmission betyder ikke genudsendelse, men er et udtryk for videredeling af tv-signaler. De vederlag, som Performex administrerer, er opkrævet hos brugerne af Copydan.

Performex egen administration varetager fordelingen og udbetalingen af vederlag for retransmission i tv. Performex har indgået aftale med Gramex om fordelingen og udbetalingen af vederlag for retransmission af fonogrammer i radio.

Du kan få udbetalt rettighedsvederlag, hvis du indsender dokumentation for din tv-medvirken. Læs mere om hvordan her.