Photo by Adi Goldstein - Unsplash

Glædelig jul & godt nytår!

Performex er glade for at kunne sende julehilsner ud i form af udbetalinger af årets sidste opsamlinger for både DR Arkiv og TV-retransmission. På den måde kan vi nu kigge tilbage på endnu et år, hvor det har været muligt at udbetale pæne vederlag til musikudøverne.

Nyt område i næste års fordeling

Som noget helt nyt åbner Performex nu op for, at man også kan få udbetalt vederlag for at have indspillet baggrundsmusik til TV-produktioner fra og med år 2019.
Hidtil har man hovedsageligt fordelt vederlag på grundlag af musikudøvernes live-optræden i TV, samt for gamle udsendelser og brug af klip fra DR Arkiv. Der har derudover været afsat puljer til radio og musikvideo, men nu åbner Performex op for, at man også kan få udbetalt vederlag for at bidrage med baggrundsmusik til TV-produktioner. Det være sig breakers, jingler, kendinger, m.m. Det betyder, at du nu kan indberette din medvirken i et stykke baggrundsmusik ved at indsende kontrakter m.m. på samme måde som med live-medvirken. Kontrakter for baggrundsmusik vil indgå i fordelingen på lige vilkår som øvrige kontrakter. Det er stadig afgørende, at du har bevaret dine rettigheder for, at det kan udløse vederlag fra Performex. Hvis du har spørgsmål angående dine rettigheder eller kontrakter, så kontakt din faglige organisation.

Performex modtager primært oplysninger fra rettighedshaverne selv (eller deres management) og DR. Herudover kan arbejdsgivere, musikselskaber, orkestres tillidsmænd, kapelmestre, korledere o. lign. indberette TV-optræden samlet, hvorfor Performex kan have modtaget dine oplysninger via dem. Men det er som udgangspunkt dit eget ansvar at indberette din TV-medvirken til Performex.

Deadline for indberetning

Performex modtager indberetninger løbende. Hvis du endnu ikke har indberettet din TV-medvirken i 2019, så husk at gøre det inden deadline d. 1. februar 2020. Send din indberetning til Julie Borgwardt-Stampe (julie@performex.dk) eller Susanne Lyngaa (sl@performex.dk).